Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 4. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Fojtíková Ivana
8 navíc Hv 2.D 2. přespočetná hod.
9 navíc Hv 2.D 2. přespočetná hod.
10 navíc Hv 2.D (2DB) HV přespočetná hod.
11 navíc Hv 2.D (2DA) HV přespočetná hod.
Krahulcová Silvie
2 navíc Ped 2.D 2. za odpadlou
3 navíc Ped 2.D 2. přespočetná hod.
4 navíc Ped 2.D 2. přespočetná hod.
5 navíc Psy 2.D 2. přespočetná hod.
6 navíc Psy 2.D 2. přespočetná hod.
7 navíc Psy 2.D 2. přespočetná hod.
Pilková Veronika
2 navíc PV 1.D 1. za odpadlou
3 navíc PV 1.D 1. za odpadlou
4 navíc PV 1.D (1DB) 1. za odpadlou
5 navíc PV 1.D (1DB) 1. za odpadlou
7 navíc PV 1.D (1DA) 1. za odpadlou
8 navíc PV 1.D (1DA) 1. přespočetná hod.
9 navíc PV 1.D 1. přespočetná hod.
10 navíc PV 2.D (2DA) 2. přespočetná hod.
11 navíc PV 2.D (2DB) 2. přespočetná hod.
Suchá Klára
4 navíc Vv 1.D (1DA) VV přespočetná hod.
5 navíc Vv 1.D (1DA) VV přespočetná hod.
7 navíc Vv 1.D (1DB) VV přespočetná hod.
8 navíc Vv 1.D (1DB) VV přespočetná hod.
10 navíc Vv 1.D 1. přespočetná hod.
11 navíc Vv 1.D 1. přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.D
2 PV 1. navíc PilV
3 PV 1. navíc PilV
4 Vv 1DA VV navíc SK
4 PV 1DB 1. navíc PilV
5 PV 1DB 1. navíc PilV
5 Vv 1DA VV navíc SK
7 PV 1DA 1. navíc PilV
7 Vv 1DB VV navíc SK
8 Vv 1DB VV navíc SK
8 PV 1DA 1. navíc PilV
9 PV 1. navíc PilV
10 Vv 1. navíc SK
11 Vv 1. navíc SK
2.D
2 Ped 2. navíc KS
3 Ped 2. navíc KS
4 Ped 2. navíc KS
5 Psy 2. navíc KS
6 Psy 2. navíc KS
7 Psy 2. navíc KS
8 Hv 2. navíc Foj
9 Hv 2. navíc Foj
10 Hv 2DB HV navíc Foj
10 PV 2DA 2. navíc PilV
11 PV 2DB 2. navíc PilV
11 Hv 2DA HV navíc Foj
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou