Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 14. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Kolouchová Ladislava
8 navíc Ped 1. DisV za odpadlou
8 odpadá Ze 4. (4SČ) zrušeno
Prášková Jarmila
0 přesun << Zk 2. DisV z 13.4. 0. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.
8 Ped DisV navíc KL
2.
0 Zk DisV přesun << Pra z 13.4. 0. hod
4.
8 Ze 4SČ odpadá (KL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou